Патриотите от ВМРО: Министър Порожанов, спрете мора над пчелите!


Искаме незабавно да свикате Експертния консултативен съвет по пчеларство! Създалата се ситуация може да доведе до нарушаване на екосистемите в засегнатите региони.

От години ние, Патриотите от ВМРО, чрез нашите народни представители, поставяме въпроса за политиката на държавата в пчеларския сектор. За субсидиите, за контрола над използването на пестициди, за контрола върху самите химикали, част от които имаме съмнение, че са забранени в ЕС.

В продължение на два мандата – 43-ото и 44-ото НС, народните представители от ВМРО отправяха питания, провеждаха срещи с представители на министерството и пчеларските браншови организации, в резултат на които постигнахме създаването на Експертния консултативен съвет по пчеларство. Имаме и готов законопроект, който става все по–нужен предвид ескалиращите проблеми в сектора. Поради тази причина ние отново ще го подложим на обществено обсъждане.

Ето защо нашият народен представител Красимир Богданов отново внася въпрос до министъра на земеделието Румен Порожанов с настояване той да отговори в спешен порядък какво ще предприеме, за да разреши проблемите на пчеларите.

Прилагаме пълния текст на въпроса:

ДО

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ВЪПРОС

от

Красимир Богданов

Народен представител от ПГ „Обединени патриоти“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание предоставям на вашето внимание следния въпрос

ОТНОСНО: Действията на Министерството на земеделието, храните и горите срещу отравянията на пчелни семейства и нерегламентираното използване на средства за растителна защита

Уважаеми господин министър,

За пореден път поставям въпроса за нерегламентираното използване на средства за растителна защита и отравянията на пчелни семейства. Въпросът стана особено актуален през последните дни, в които сме свидетели на масов мор при пчелите в резултат на такива отравяния. Очевидно е, че системата въведена от МЗХГ за оповестяване на пчеларите или не работи, или има сериозни нарушения от страна на недобросъвестни земеделски производители. Другият важен въпрос е свързан с използването на забранени в ЕС препарати, които се внасят незаконно в България. И в двата случая обаче не виждаме контролиращата роля на МЗХГ. Не искам да приема, че Министерството си затваря очите или покровителства нарушителите. Като прибавим и липсата на сериозни субсидии за пчеларството – очевидно е, че досегашната политика води до загуба за поминъка на много семейства, а освен това унищожението на цели пчелини ще повлияе на нормалното функциониране на екосистемите в засегнатите райони, ще предизвика проблеми с естественото опрашване и ще се отрази на размера на добивите на съответните култури.

Уважаеми господин Порожанов,

Моите въпроси са:  Какви мерки предприема Министерството на земеделието, храните и горите по отношение на създаването на ефикасен механизъм за оповестяване на пчеларите при предстоящи пръскания на селскостопанските култури? Колко нарушения при отравянето на пчелни семейства и използването на забранени препарати сте констатирали и какви санкции сте наложили?

Призовавам Ви незабавно да свикате Експертния консултативен съвет по пчеларство, да наложите строги санкции на унищожителите на труда на пчеларите и да предприемете законодателни промени, включително криминализиране на отравянето на пчелни семейства.

С уважение:

Красимир Богданов

Народен представител ПГ „Обединени патриоти”

София, 03.05.2019 г.