Ментови капки защитават от Вароатоза

Николай Куменов обяснява:
1) приложението на ментовите капки за защита на кошера от Вароатоза;
2) използване на кристализирали магазинни рамки за засилване на медовия запас на пчелното семейство.